Severovýchodní část Pražského okruhu bude možná pod povrchem

 • Severovýchodní část Pražského okruhu bude možná pod povrchem
  Pražští radní včera hodnotili možné varianty podoby Pražského okruhu v úseku Březiněves – Satalice (stavba 520). Ve hře byly celkem tři možnosti výškového řešení: povrchová, zahloubená a tunelová. Jako nejvhodnější se dle vedení města jeví zahloubená a tunelová varianta, ze strany města je nicméně preferovanější možnost vedení části okruhu tunelem.

  Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v roce 2018 zpracovalo technické studie pro Pražský okruh, stavbu 520 Březiněves – Satalice. Na základě diskuzí se samosprávami v řešeném území byly rozpracovány kromě původního návrhu technického řešení z roku 2009 další dvě varianty výškového řešení trasy.

  V jednání byly tedy celkem tři varianty. První z nich byla povrchová – výškové řešení trasy okruhu, které odpovídá v podstatě doposud sledované podobě okruhu dle studie z roku 2009. Druhá z nich byla zahloubená – výškové řešení trasy je zahloubeno. A poslední tunelová – na trase jsou navrženy tři tunely: Vinoř (Radonice) o délce 1,3 kilometru, Veleň (Miškovice) o délce 450 metrů a Třeboradice o délce 2 kilometry.

  Rada hl. m. Prahy podpořila výhradně tunelovou variantu. „Jsem rád, že Rada hlavního města Prahy podporuje tunelovou variantu, která bude nejšetrnějším řešením pro toto území a jeho obyvatele a napomůže tak rychlejší dostavbě Pražského okruhu,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib. 

  Pokud by však tuto variantu neumožnily ekonomické, technické nebo geologické okolnosti, tak by byla přípustná podle vedení města i varianta zahloubení. „Z našeho pohledu preferovaná tunelová varianta získala od Ředitelství silnic a dálnic kladné hodnocení z ekonomického hlediska, zároveň má minimální negativní vliv na občany žijící v jejím okolí. S Ředitelstvím silnic a dálnic budeme nadále spolupracovat na tom, aby se stavba okruhu mohla realizovat co nejrychleji, a zároveň co nejméně poškodila dotčená území,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy. 

  „Dle Ředitelství silnic a dálnic mají všechny tři varianty kladné ekonomické hodnocení. Z pohledu města je preferovanější variantou tunelová a alternativou k ní zahloubená. Oceňuji dobrou spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a věřím, že jsme se vydali správnou cestou k nalezení kompromisu, který pomůže ochránit okolí řešeného území a posune samotnou realizaci významné infrastrukturní stavby,“ hodnotí Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje. 

  „Jako pozitivní vnímám fakt, že se prověřují různé varianty, což nás v debatě o okruhu posouvá dál,“ uzavírá Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
   
  SDÍLET
  Další podobné články