Občané mohou ode dneška ovlivnit budoucí podobu nové pražské čtvrti s 11 000 byty

 • Občané mohou ode dneška ovlivnit budoucí podobu nové pražské čtvrti s 11 000 byty
  V červnu zástupci města představili návrh územní studie na 110 hektarový brownfield Bubny-Zátory. Studie ukazuje, jak by nová čtvrť mohla vypadat a ode dneška je zveřejněna a připravena na veřejné projednání. Občané mohou podávat připomínky po dobu dvou měsíců na podatelnu magistrátu v tištěné nebo elektronické formě. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zároveň spouští informační kampaň a obdobně jako při představení Metropolitního plánu v minulém roce posílá do území informační kontejner, kde se občané dozvědí, co se v Bubnech plánuje a jak případně podat připomínku.

  „Těšíme se na konstruktivní a věcné připomínky, které nám pomohou plánovanou novou čtvrť vyladit i z pohledu občanů. Je potřeba si uvědomit, že studie je rozvaha o tom, jak by se mělo území rozvíjet. Neznamená to tedy, že nová čtvrť bude vypadat naprosto stejně jako studie. Počítáme s tím, že na podobu jednotlivých bloků budou vypisovány soutěže,“ vysvětluje 1. náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.  Návrh uzemní studie na novou podobu území Holešovice Bubny-Zátory je od dnešního dne ve veřejném projednání. Občané se mohou od 15. srpna do 15. října s návrhem studie seznámit a podat k němu připomínky. Návrh je k dispozici na webu magistrátu: http://bit.ly/uzemnistudiebubny

  „Lidé mají mít možnost ovlivnit, jak se bude jejich město rozvíjet. Bubny budou domovem pro 25 tisíc Pražanů a místem, kam budou chodit do práce nebo kde budou trávit volný čas. Proto chceme znát jejich názor a těšíme se na všechny podněty,“ říká Jan Čižinský, starosta Prahy 7.  Návrh územní studie oficiálně představí zpracovatelský tým 4. 10. 2019 na veřejném jednání v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Od 26. 8. do 19. 9. 2019 pak navíc IPR vyšle do 4 různých lokalit mobilní informační kontejner, ve kterém se lidé dozvědí bližší informace o studii, ale také třeba to, jak postupovat při podání připomínky. V plánu jsou také komentované vycházky po území.

  Zde je detailní rozpis stanovišť informačního kontejneru:

  26. 8. – 29. 8. 2019 – Nádraží Holešovice
  2. 9. – 5. 9. 2019 – Strossmayerovo náměstí
  9. 9. – 12. 9. 2019 – Ortenovo náměstí
  16. 9. – 19. 9. 2019 - Vltavská

  „Aby lidé mohli podávat věcné připomínky, je nutné, aby návrhu rozuměli. Rozhodli jsme se proto zvolit stejný způsob jako u Metropolitního plánu a vyjet ven s informačním kontejnerem. Věřím, že tento krok občané ocení a že kontejner budou navštěvovat stejně jako loni,“ uzavírá Ondřej Boháč, ředitel IPR.   Odbor územního rozvoje MHMP spolu s IPR v roce 2018 finalizoval zadání územní studie, která přemýšlí o tomto území jako o příležitosti vytvořit svébytnou novou čtvrť, která přirozeně naváže na své okolí. Čtvrť by měla nově propojit Letnou a Holešovice a zajistit domov až pro 25 000 obyvatel. Autory územní studie jsou Pelčák a partner architekti a ThomasMüllerIvanReinmann architekten GmbH z Berlína.

  Podrobnosti o informačním kontejneru a komentovaných vycházkách budou na Facebooku a webových stránkách IPR. Detailnější popis návrhu územní studie naleznete na: http://www.iprpraha.cz/budoucibubny  Bubny-Zátory v číslech

  •    25 000 obyvatel
  •    11 000 bytů
  •    29 000 pracovních míst
  •    5000 míst pro žáky ve školách

  Co se bude dít dál?

  srpen – říjen 2019 - veřejné projednání územní studie
  zima 2019 - schválení územní studie
  2021 - schválení změny územního plánu
  2021 - sejmutí stavební uzávěry
  2021 – 2040 - výstavba ve spolupráci s investory, městem a státem

  Co znamená veřejné projednání

  Veřejné projednání je lhůta, během níž mohou občané podávat svoje podněty k územní studii. Lidé se tak budou moci seznámit se studií v předstihu a zasílat průběžně svoje podněty.

  Veřejná prezentace studie, tzn. „veřejné jednání“ spojené s výkladem a prezentací návrhu proběhne 4. 10. 2019 v CAMPu. Návrh územní studie, lhůta projednání a termín „veřejného jednání“ budou zveřejněny na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a na webu iprpraha.cz/bubny. Doručené připomínky budou následně vypořádány pořizovatelem (ÚZR MHMP) a budou předány zpracovateli k zapracování.

  Co je to územní studie? 

  Územní studie je rozvaha nad budoucím rozvojem území. Tato studie se pořizuje, když je potřeba prověřit možnost využití konkrétního plochy nebo nezastavěného území. Studie slouží jako podklad pro rozhodování v území a k pořizování územně plánovací dokumentace. V případě území Bubny-Zátory bude studie sloužit jako podklad pro změnu územního plánu.

  Po veřejném projednání a schválení bude studie sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. Stavět se může začít do pěti let.
   
  SDÍLET
  Další podobné články