Urychlí transparentní městské plánování spolupráci mezi úřady, občany a developery a tím i výstavbu nového bydlení? 

 • Urychlí transparentní městské plánování spolupráci mezi úřady, občany a developery a tím i výstavbu nového bydlení? 
  Pražští radní dnes schválili program, který do budoucna změní to, jakým způsobem se plánuje Praha a jak občané spolupracují s úřady města a městských částí. Zaměstnanci a politici z celkem 12 vybraných městských částí se v průběhu 2 let budou společně učit, jak navazovat transparentní spolupráci mezi občany, úřady, developery a institucemi města či státu. Program má pod palcem Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

  Dosud se zapojováním občanů do plánování města pomáhala jen jedna instituce: IPR Praha. Vzhledem k množství plánovaných projektů není možné poptávku pokrýt, což je jedním z důvodů, proč vznikl program „Koordinátoři participativního plánování“. Program si klade za cíl předat „participační know-how“ městským částem do takové míry, aby si v budoucnu mohly participativní plánování řídit samy.

  Jsem rád, že se participace stává běžnou součástí plánování města. Věřím, že výsledkem programu bude vstřícnější přístup k občanům a posílení transparentnosti a důvěry mezi městskými institucemi, soukromý sektorem, politickou reprezentací a Pražany,“ vysvětluje 1. náměstek primátora Petr Hlaváček.

  Nyní se spouští pilotní program koordinátorů, kterého se účastní celkem 12 městských částí (Praha 1, Praha 3, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 12, Praha 14, Praha 21 - Újezd nad Lesy, Praha 22, Praha – Běchovice, Praha – Zbraslav, Praha – Lipence). Městské části byly vybrány podle rozlohy, počtu obyvatel a předchozích zkušeností s participací tak, aby byl vzorek co nejrozmanitější.

  Z pohledu správce městských financí je cíl jasný. Participativní plánování pomáhá zjistit, co daný projekt nebo konkrétní skupina obyvatel reálně potřebuje pro zvýšení kvality života. Díky tomu participace přináší hladší průběh a efektivnější zacílení investic,“ říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu.

  Náplní pilotního programu může být tvorba strategického plánu městské části, revitalizace ulice, náměstí, parku, sportoviště. Může jí být i strategie cílená na konkrétní problém (adaptace na klimatickou změnu) nebo konkrétní cílovou skupinu (seniory, děti, svobodné, rodiče a sportovce).

  Kancelář participace v IPR funguje od roku 2015. Pět let od jejího vzniku nestíháme pokrývat poptávku městských částí i občanů, což je také jeden z důvodů, proč vznikl program Koordinátoři participace. Upřímně mě těší, že se o transparentní plánování města a participaci zajímá stále více lidí, institucí a poslední dobou i nemalá část developerů,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR.

  Pilotní program je naplánován do roku 2022, poté bude následovat jeho vyhodnocení. Od roku 2022 by měl fungovat již celoměstský program koordinátorů participativního plánování, který umožní se zapojit každé městské části a tím pádem i efektivně participovat na rozvoji Prahy všem obyvatelům.  Co je to participace?

  Participativní plánování města je disciplína, které se město učí teprve posledních pár let. V podstatě jde o zapojování obyvatel, institucí nebo podnikatelů do plánování a rozvoje města. Přestože některé pražské instituce a městské části participativní plánování provozují již běžně, jsou v Praze bohužel stále spíše výjimkou. Mezi nejčastější nástroje patří dotazování obyvatel či uživatelů na kvalitu veřejného prostoru nebo služeb a kvality života, zapojování formou plánovacích vycházek či sezení nad mapou. Důležitou součástí je také nastavení spolupráce mezi nejrůznějšími institucemi.

   
  SDÍLET
  Další podobné články