Více než dočasné zrušení DPH je reálné její snížení na 10 %. Klíčovým řešením je ale rychlé přijetí nového stavebního zákona!

 • Více než dočasné zrušení DPH je reálné její snížení na 10 %. Klíčovým řešením je ale rychlé přijetí nového stavebního zákona!
  Ekonomické dopady koronavirové krize budou bezesporu velmi vážné, ale české hospodářství je možné velmi rychle oživit. Podpora nové výstavby je jedním z klíčových nástrojů, jak efektivně, a hlavně dlouhodobě začít opět plnit zadluženou státní kasu. Zavedení opatření v podobě daňových úlev zcela jistě přispěje k podpoře nové výstavby, ale klíčovou prioritou musí zůstat rychlého přijetí nového stavebního zákona, uvádí ve svém komentáři Michaela Tomášková, výkonná ředitelka CENTRAL GROUP, a. s.
       

  A dále píše: Proč je důležitý nový stavební zákon? Jednoduše proto, že má ambici výrazně zrychlit stávající dlouhé schvalovací procesy a české stavebnictví rozpohybovat tak, aby dlouhodobě generovalo mnoho desítek miliard korun pro státní rozpočet. Na HDP se doposud podílelo téměř 10 procenty, zaměstnává skoro půl milionu lidí a má významný multiplikační efekt.
   
  Nyní je nová výstavba zcela paralyzována nefunkčním stavebním zákonem a například vyřízení stavebního povolení pro běžný bytový dům v Praze trvá často 10 i více let. Nedaří se povolovat ani veřejné, obecně prospěšné stavby včetně těch infrastrukturních. Proto by mělo být přijetí nového stavebního zákona v současné době jednou z hlavních priorit vlády.
   
  Zaveďme daňové úlevy, která dávají smysl

  Daňová opatření, která nyní navrhuje Ministerstvo financí, zahrnují vedle zrušení daně z nabytí nemovitosti také zrušení daňového zvýhodnění u nových hypotečních úvěrů. To je pochopitelné u starších bytů, kde lidé sice přijdou o odpočty úroků z hypoték, ale o podobnou částku se jim zlevní byt díky předpokládanému zrušení daně z nabytí nemovitosti. Novostavby jsou ale od daně z nabytí osvobozeny již nyní, tento návrh by je proto zcela nelogicky znevýhodnil.
   
  U průměrného nového bytu v Praze v hodnotě 7,2 milionů korun by na daňových úlevách přišli lidé zhruba 400 tisíc korun. Jednalo by tak se jen o novou překážku, která by zastavení současné paralýzy nové výstavby rozhodně nepomohla a krizi dostupnosti bydlení jen prohloubila.
   
  Snižme DPH z 15 na 10 procent u nových bytů pro vlastní bydlení

  Jestliže to stát myslí s podporou nové výstavby a zlepšením dostupnosti bydlení vážně, měl by se zabývat také snížením sazby DPH u nových prodaných bytů, která budou sloužit pro vlastní bydlení. Je asi nepravděpodobné, že by prošel nedávný návrh vedení Prahy, podle něhož by se měla vláda zabývat dočasným zrušením DPH z nově prodaných bytů. Mnohem větší šanci na úspěch má ale podle nás trvalé snížení této sazby z 15 na 10 procent. To by u průměrného pražského bytu v novostavbě představovalo úsporu přes 300 tisíc korun a změna by se v plné míře promítla do snížení ceny pro kupující.
   
  Je potřeba si uvědomit, že dnes je příjem státu na dani z přidané hodnoty z průměrného pražského bytu v celkové částce téměř pětinásobný než před deseti lety. Přitom nižší sazbu DPH pro nové bydlení již Česko v minulosti mělo. V uplynulých letech ale sazba daně uplatňovaná na byty do 120 m² velmi narostla. Ještě v roce 2007 byla pětiprocentní, později devíti, deseti, 14 a od roku 2013 je pak 15procentní. Před deseti lety tedy stát inkasoval na průměrném bytu s cenou 3,5 milionu korun na DPH částku 175 tisíc korun, což celkovou cenu navýšilo jen na 3,7 milionu korun.
   
  Například v Polsku je tato daň u menších bytů osmiprocentní, Francie vybírá 5,5 procenta a v Maďarsku je DPH jen pětiprocentní. Nyní, kdy velká města bojují s vážnou bytovou krizí, je vhodné toto téma opět otevřít a podpořit tak novou výstavbu, jejíž expanze významně pomůže české ekonomice, uzavírá svůj komentář Michaela Tomášková.
   
  SDÍLET
  Další podobné články