Zasáhl koronavirus prodej a výstavbu nových bytů? Zeptali jsme se 7 významných developerů.

 • Zasáhl koronavirus prodej a výstavbu nových bytů? Zeptali jsme se 7 významných developerů.
  Epidemie koronaviru, která kromě zdraví lidí poznamenává i hospodářství ČR, se v neposlední řadě dotýká i bytové výstavby. Zatím jsme na počátku změn, které zasahují jak zájemce o nové bydlení, tak developery. Kupující jsou dnes možná na pochybách, zda koupit byt práve v tuto chvíli, rezidenční developeři řeší otázku, jak rychle dokončí rozestavěné projekty a zda mají připravované projekty začít stavět či na nějakou dobu odložit.

  Otázek je zkrátka mnoho a obě strany cítí nejistotu, protože do budoucnosti nikdo nevidí. To ovšem neznamená, že se nehledají řešení. Právě proto jsme se zeptali zástupců několika developerů, jak se dívají na situaci, ve které jsme se znenadání ocitli, a položili jim dvě otázky, jež se z dnešního pohledu jeví jako důležité.

  1)    Ztížená možnost, ne-li úplná nemožnost osobního kontaktu, narušuje zavedený proces průběhu prodeje bytových jednotek. Jak se to projevuje v úbytku zájemců o nové bydlení: Nakolik je možné nahradit očekávaný několikaměsíční výpadek tzv. e-prodejem?

  2)    Všeobecně se předpokládá několikaměsíční trvání koronavirové epidemie, což možná oddálí termíny zahájení výstavby řady připravovaných projektů, které se zpravidla začínají realizovat na jaře a v létě. Uvažujete s jejich posunem, či dočasným zastavením vzhledem k nejistému zájmu klientů, kteří mohou mít nenadálé finanční starosti a potřebu bydlení odloží na pozdější dobu, anebo pokračujete dále podle původních plánů?

  A zde jsou odpovědi:

  RNDr. Evžen Korec, CSc., generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a. s.


  1)    Úbytek zájemců o nové byty kvůli omezením spojeným s pandemií koronaviru zatím nejde vyhodnotit, protože současná situace trvá velmi krátce. Nicméně se dá očekávat, že to prodeje bytů výrazně omezí. Pokud bude omezení pohybu trvat delší dobu, tak to může zmrazit celý rezidenční trh. Nepůjde totiž uzavírat smlouvy ani předvádět nabízené byty. Online prodej to nikdy nahradit nedokáže. Nové byty totiž nejdou prodávat online v e-shopu jako jiné zboží, zájemci totiž chtějí byt vidět a být v osobním kontaktu s makléřem.

  2)    Projekt, který nyní stavíme, Ekorezidence Hodkovičky, pokračuje podle harmonogramu bez zpoždění. Nyní ani nemáme žádné informace, že by se mělo cokoliv měnit. Letos na jaře jsme neplánovali zahájení žádného projektu, takže v tomhle nás současná pandemie nijak neomezuje. Příprava ostatních projektů běží podle plánu, běžný chod firmy koronavirus zatím zásadně neomezil.

  Ekorezidence Hodkovičky

   

  Dana Bartoňová, obchodní ředitelka YIT Stavo

  1)    Samozřejmě není možné setkávat se osobně, ale nabízíme klientům on-line prezentace, kompletní informace po telefonu a případně i možnost uzavřít smlouvu na dálku zasláním skenu svého podpisu. Poptávka se v tuto chvíli snížila, což je logické s ohledem na aktuální nutnost ochrany sebe a svých blízkých, což jistě každý z nás považuje za prioritu. Myslím, že pro velkou část populace se život převrátil vzhůru nohama, a to nejen z důvodu závažnosti situace, ale také s ohledem na úplně nový režim, ve kterém nyní všichni fungujeme. Věříme, že po překlenutí tohoto období se lidé vrátí k řešení svých potřeb, a jsme nadále přesvědčeni, že investice do koupě bytu je jednou z nejlepších.

  2)    Chápeme obavy klientů ohledně možnosti splácet hypotéky, jistoty jejich zaměstnání a podobně, ale tyto životní situace s nimi běžně řešíme i v současnosti a řešili jsme i v minulosti. 

  Vzhledem k tomu, že z analýz vyplývá stávající deficit 30 000 bytových jednotek v Praze, je jisté, že zájem o bydlení bude setrvávat. Tento dlouhodobý nedostatek bytů je způsobený zdlouhavým schvalovacím procesem výstavby. K odsunu zahájení některých projektů, například našich dvou naplánovaných na letošní první pololetí, tak dochází z důvodu obstrukcí s vydáním povolení bez ohledu na koronavirovou epidemii. V tomto pololetí bychom ale chtěli spustit 2. fázi projektu Ranta Barrandov, kterou máme v současnosti připravenou. Žádné oddálení projektů se stavebním povolením z důvodu pandemie neplánujeme, nicméně záleží také na tom, jak dlouho mimořádní opatření potrvají a jaká bude reakce stavebních firem.

  Ranta Barrandov
   

  Martin Hubinger, majitel skupiny Realism 

  1)    Na jakékoli zásadní predikce je v tuto chvíli velmi brzy. S novými zájemci dále jednáme on-line a telefonicky, stejně tak jsme v kontaktu s klienty a poskytujeme jim maximální možný servis. Veškeré podklady nyní zasíláme pouze elektronicky. Realizaci prodeje pak bude nejvíce ovlivňovat fáze projektu, v níž se nachází. Před zahájením výstavby nebo v prvotních měsících, kdy ještě není možné vidět hotový produkt, to jistě jde snáze než u domů a bytů, které již stojí a zájemci preferují jejich návštěvu. Tu teď samozřejmě nabídnout nemůžeme vůbec, nebo pouze v omezeném režimu.

  2)    V prvé řadě je třeba zopakovat, že současná situace nemá moderní historickou paralelu, takže je skutečně velmi těžké cokoliv předpovídat, a to i pro oblast developmentu a realitní trh obecně. Ve značné míře záleží na tom, jak se bude situace vyvíjet. Každopádně bychom situaci nesrovnávali například s ekonomickou krizí z roku 2009. Vyrovnat se s následky bude nepochybně velký rozdíl podle toho, z čeho daná krize plyne. Zdravotní situace způsobuje jiný typ problémů a vyžaduje jiný typ řešení a jinou potřebnou dobu k jejímu zvládnutí než krize plynoucí ze špatných úvěrů.

  Rezidence Sakura
   

  Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema

  1)    Návštěvnost www stránek našich projektů v posledních týdnech roste. Jsme navíc jediný developer v zemi, který nabízí e-rezervace, kdy dochází k uzavření rezervační smlouvy on-line bez fyzické účasti na prodejním centru. Dnešní doba umožňuje realizovat obchody on-line, čehož také bohatě využíváme. Zhruba do dvou měsíců by mělo být jasnější, jak se aktuální situace odrazí v poptávce po novém bydlení. V tuto chvíli je předčasné vyvozovat jakékoliv závěry.

  2)    Na začátku března jsme zahájili výstavbu bytového projektu Chytré bydlení v Braníku. Zde běží stavba podle plánu a žádné zpoždění nepředpokládáme.

  Chytré bydleni@Branik
   

  Martin Svoboda, výkonný ředitel JRD

  1)    Poptávky na byty v našich projektech se zdravým vnitřním prostředím stále přicházejí, i když v menším množství než dosud. Věříme však, že se jedná o krátkodobý pokles, vyvolaný současnou situací. Pracujeme proto v nezměněném tempu, pouze omezujeme přímý kontakt s našimi klienty. Všechny jejich dotazy tak zodpovídáme telefonicky nebo emailem. I podpisy smluv můžeme zajistit elektronickou formou. 

  2)    Na základě informací od našich generálních dodavatelů staveb jsme byli ujištěni, že výstavba všech projektů pokračuje, i když na některých stavbách s omezeními ze strany subdodavatelských firem nebo zahraničních dělníků. Žádný projekt se tak zastavit nechystáme.

  Ve výstavbě máme energeticky pasivní projekty Ecocity Malešice III, Kratochvíle Stochovská a Na hvězdárně Třebešín, u nichž předpokládáme dokončení v termínech nebo jen s mírným zpožděním v řádu jednoho až dvou měsíců oproti harmonogramu. Navíc zahajujeme přípravné stavební práce u rezidenčního areálu Green Port Strašnice a ještě v letošním roce plánujeme odstartovat výstavbu projektů Rezidence Michelangelova, Bohdalecké kvarteto a Rezidence Silver Port.

  Na hvězdárně Třebešín
   

  Mgr. Radek Ježdík, tiskový mluvčí Central Group

  1)    Lidé se nyní logicky zabývají především ochranou zdraví. Poptávka je v těchto dnech nižší, a to i z toho důvodu, že s ohledem na aktuální omezení pohybu osob není možné navštívit naše klientské centrum. Veškerý zákaznický servis ale zajišťujeme prostřednictvím elektronické komunikace či telefonicky, a to včetně rezervací bytů, které jsou možné bez nutnosti osobní návštěvy klientského centra. Na našem webu jsou k dispozici průběžně aktualizované informace včetně transparentních cen (all inculisive), klienti si tedy nové bydlení mohou vybírat bez omezení, a i v současné době zaznamenáváme poměrně velké množství online rezervací. Klientům vycházíme vstříc a rezervace mohou provádět na delší dobu, než je běžné. Takže přestože nejsou možné osobní schůzky a je i limitován náš široký klientský servis, nejedná se o zásadní překážku při výběru nového bydlení.

  2)    Vzhledem k aktuální situaci s šířením nového koronaviru v České republice a vyhlášení Vlády ČR jsme se rozhodli, že nové projekty, které jsme chtěli v tomto období zařazovat do prodeje, prozatím nabízet nebudeme. Je to zejména z toho důvodu, že se nyní lidé logicky zabývají především ochranou zdraví. Zároveň ale víme, že potřebu bydlení lidé dříve či později řešit budou muset. Koupě nemovitosti v tomto nejistém období je navíc dobrou příležitostí, jak bezpečně zhodnotit finanční prostředky. Proto se dá očekávat, že po zrušení omezení poptávka po bydlení opět vzroste.

  Připravované budoucí projekty neoddalujeme a budeme je připravovat dle plánu. U projektů, které jsou aktuálně ve výstavbě, stavební činnost rovněž nijak neomezujeme. Veškeré stavební práce probíhají podle harmonogramu tak, abychom dostáli závazkům vůči našim zákazníkům i dodavatelům. Byty z aktuálně rozestavěných projektů jsou již většinou prodány a pokud nenastanou nějaká jiná závažná omezení, termíny dokončení budeme i za této situace plnit stejně, jako jsme je vždy plnili v minulosti.

  Park Zličín


  Lukáš Maděra, ředitel prodeje a zákaznické péče Skanska Reality

  1)    Naše Skanska Home Center musí být v souladu s nařízením vlády uzavřeno. Přesto mohou klienti rezervovat byty pomocí našeho webového portálu a komunikovat s námi elektronicky. Se stávajícími klienty se domlouváme přes náš klientský portál. Aktivní komunikace s klienty je pro nás obzvlášť aktuální téma. Nikdo nedokážeme odhadnout, jak dlouho bude současná situace trvat. Jelikož v průběhu dubna máme zahájit postupné předávání více než 320 bytů ve dvou rezidenčních projektech v Praze, nastavujeme aktuálně způsob, jakým uzavírat kupní smlouvy, provádět inspekční prohlídky i faktická převzetí nemovitostí do užívání ve zvláštním režimu s minimalizací mezilidského kontaktu. Ochrana zdraví nejen našich zaměstnanců, ale i našich klientů je pro nás prvořadá.

  2)    Predikovat další vývoj je nejen v Česku, ale v celé Evropě, velmi složité a bude záležet na délce povinných opatření.

  Port Karolina 2


  Tak to jsou odpovědi, které jsme dostali teď na počátku celé koronavirové krize. Možná budeme za pár týdnů moudřejší a pak se k anketě znovu vrátíme. Zatím si především přejme, abychom to všichni ve zdraví přežili. 

   
  SDÍLET
  Další podobné články