Aktuální průzkum potvrzuje zájem o spolupráci městských částí s investory nové výstavby

 • Aktuální průzkum potvrzuje zájem o spolupráci městských částí s investory nové výstavby
  Na diskusním fóru Sdružení pro architekturu a rozvoj byly dnes prezentovány výsledky aktuálního průzkumu mezi 57 pražskými městskými částmi. Průzkum byl zaměřen na aktuální pohled městských částí na spolupráci s investory nové výstavby.

  Hlavní závěry průzkumu jsou následující:

  •    64 % městských částí uzavírá s investory smlouvy o spolupráci

  •    Z městských částí, které uzavírají smlouvy o spolupráci, požaduje 75 % od investorů kombinaci finančního či jiného plnění a 25 % pouze finanční plnění


  •    Nové školy potřebné v souvislosti s novou výstavbou by podle 64 % respondentů měla budovat veřejná správa (město, městské části nebo stát) a podle 36 % městských částí investoři nové výstavby

  •    Páteřní sítě a páteřní komunikace by podle 68 % respondentů měla financovat veřejná správa a podle 32 % investoři nové výstavby


  •    Podle 80 % městských částí by měla být vytvořena jednotná celoměstská pravidla pro spolupráci MČ a investorů

  •    72 % respondentů se vyslovilo pro zřízení fondu veřejných investic, kam by investoři nové výstavby přispívali podle jednotných pravidel


  •    Stávající přerozdělování daní není spravedlivé podle 96 % městských částí. Více peněz by podle nich mělo být směřováno městům a obcím, ve kterých se staví, a které nesou největší zátěž spojenou s novou výstavbou

  Uvedené výsledky potvrzují zájem městských částí o spolupráci s investory nové výstavby. Teď jde jen o to nastavit po všestranné diskusi pravidla spolupráce tak, aby za přispění kompetentních orgánů mohly být závěry průzkumu uvedeny do praxe.  
   
  SDÍLET
  Další podobné články