Fikce souhlasu a společné územní a stavební řízení by měly urychlit povolování staveb

 • Fikce souhlasu a společné územní a stavební řízení by měly urychlit povolování staveb
  Už od září letošního roku by měla začít platit tzv. fikce souhlasu, od které si politici a investoři slibují výrazné zrychlení povolování staveb. A už letos by se mohly projevit pozitivní výsledky dřívější novely stavebního zákona, která zavedla společné územní a stavební řízení. Tyto kroky Ministerstva pro místní rozvoj ukazují, že si Klára Dostálová jako hlava ministerstva uvědomuje, že není možné jen čekat na celkovou rekodifikaci nového stavebního zákona, jenž by měl platit až za dva roky, protože stavební paralýzu je třeba řešit hned.
   
  Komplikovaná legislativa už totiž ohrožuje konkurenceschopnost země, rozvoj dopravní infrastruktury, a je jednou z příčin krize dostupného bydlení ve velkých městech, jak konstatuje Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR), jež vítá každou legislativní snahu, která by mohla pomoci celý povolovací proces alespoň částečně odblokovat. Nastartovat každou novou věc ale nějakou dobu trvá, takže teď by bylo dobré jen nezmírnit nastolené tempo.
   
  Dva v jednom
   
  Již rok mají stavebníci možnost využít jedno společné řízení, kterým je stavba povolena, místo obvyklých dvou – územního a stavebního. Možnost řádného opravného prostředku je potom jen jedna, což by mělo celý letitý proces zkrátit. Jednoduše lze říci, že celý průběh společného řízení obnáší tyto kroky: jedno rozhodnutí, jedno odvolání, jeden soud. Nedochází tak k řetězení vydávání rozhodnutí a jejich následnému napadání. „Délka povolení se tak teoreticky snižuje na polovinu, ovšem lhůty nejsou nikterak vymahatelné,“ poukázala na možný problém expertka na stavební právo a členka SAR Renáta Pintová Králová. 
   
  Společné řízení zatím, zdá se, funguje. V prvních měsících byly stavební úřady velmi ostražité jako ke každé novince, ale nyní snad nejen stavebníci, ale i úřady pochopily, že princip jednoho řízení, a přede-vším jen jediného odvolání, musí proces nezbytně zrychlit. 
   
  „My nyní jdeme cestou společného řízení u všech našich klíčových projektů, a to i těch opravdu velkých. Předpokládáme, že se tak podaří celý povolovací proces urychlit a úřadům to ušetří spoustu práce,“ podotkl šéf Central Group a člen SAR Dušan Kunovský. I další společnosti jedničku na rezidenčním trhu pomalu následují a začínají společné řízení také využívat. 
   
  I z tohoto důvodu je velmi důležité, aby se zvažovaný pražský centrální stavební úřad pro velké stavby zabýval jak územním, tak i stavebním a společným řízením. Cesta, kterou nyní zvažuje vedení města, tedy zřídit sice úřad, ale jen pro územní řízení, která u velkých staveb investoři postupně opouštějí a nově využívají společné řízení, je totiž slepá.
   
  Postavit obyčejný bytový dům v Praze už trvá často i více než deset let, z toho stavba samotná zabere 1,5 až dva roky. Jen mezi vydáním územního rozhodnutí, ve kterém se vyřeší ty nejpodstatnější záležitosti, a stavebního povolení, uplynou většinou až tři roky a soudní přezkumy obou povolení zaberou další rok a víc. Nezřídka se navíc v rámci odvolání řeší tytéž námitky v územním i stavebním řízení.
   
   
  Mlčíš? Souhlasíš…
   
  Zrychlení procesu je také cílem novely, která zavede tzv. fikci souhlasu. Ta by měla odstranit rozšířený nešvar, kdy dotčené orgány (například hasiči, památkáři, hygiena…), které hájí v povolovacím řízení veřejný zájem, absolutně nedodržují správní lhůty bez jakéhokoliv postihu. Bez jejich razítka ovšem investor nemůže o vydání povolení ani požádat na stavebním úřadu. 
   
  „Zavedení fikce souhlasu je jednoznačně krok správným směrem, který může schvalování staveb urychlit až o několik let. Stát občanům i firmám ukládá pod sankcí spoustu povinností. Přitom sám své povinnosti v řadě případů neplní. Jeho orgány často nedodržují předepsané termíny pro svá vyjádření a rozhodnutí, a to povolovací proces prodlužuje o roky,“ řekl Dušan Kunovský.
   
  Fikce souhlasu by znamenala, že pokud se úředníci do šedesáti dnů nevyjádří, bude se mít za to, že souhlasí. Novelu podporuje i ODS a TOP 09, návrh ministerstva pro místní rozvoj by tedy neměl narazit ve sněmovně na odpor.  
   
  SDÍLET
  Další podobné články