Skanska Reality realizuje během nouzového režimu v bezodkladných případech bezkontaktní předávání bytových jednotek

 • Skanska Reality realizuje během nouzového režimu v bezodkladných případech bezkontaktní předávání bytových jednotek
  Před vypuknutím celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 dokončila Skanska Reality přes 300 bytů ve dvou pražských projektech. V těchto dnech by je za normálních okolností měla podle plánováného harmonogramu předávat novým majitelům. Kvůli opatřením přijatých vládou České republiky však osobní schůzky nelze realizovat. S většinou klientů je sice v kontaktu přes klientskou zónu nebo telefon či e-mail, pro některé z nich se však ukázalo, že je pro ně převzetí bytu mimořádně urgentní záležitostí, protože někteří z nich již vypověděli své nájemní smlouvy ve stávajících domovech. 

  A tak pokud klient vnímá převzetí bytu jako neodkladné, pak tento developer nabízí službu uzavření kupní smlouvy a předání a převzetí nemovitosti do užívání tzv. bezkontaktně, a to za předpokladu dodržení přísných protiepidemiologických opatření. Ochrana zdraví nejen vlastních zaměstnanců, ale i klientů samozřejmě zůstává trvalou prioritou, a proto těm, kteří nevnímají převzetí bytu jako neodkladné, doporučují (a umožňují) odložit převzetí až do odvolání mimořádných opatření. 

  Jak probíhá bezkontaktní uzavření kupní smlouvy

  Klient si telefonicky sjedná schůzku na konkrétní termín a dostaví se osobně před klientské centrum (Skanska Home Center). Na setkání přicházejí klienti v počtu maximálně dvou osob a bez dětí mladších 15 let. Před vstupem ke dveřím Skanska Home Center je klient povinen si nasadit látkovou roušku (případně respirátor, přes který budete mít roušku) a rukavice a je vybaven vlastní modrou propiskou či psacím perem. Zaměstnanci Skanska jsou vybaveni stejnými ochrannými prostředky. Ve vchodových dveřích Skanska Home Center je umístěn stůl pro uskutečnění podpisu kupní smlouvy, návrhu na vklad vlastnického práva a případně formuláře daňového přiznání. Úřední ověření podpisů je zajištěno přímo ve Skanska Home Center.

  Předání a převzetí nemovitostí do užívání

  Po uzavření kupní smlouvy si klient znovu domluví telefonicky schůzku na konkrétní termín. Vybaví se stejnými ochrannými prostředky jako u podpisu kupní smlouvy. Před vstupem do bytového domu je klientovi předán v papírové obálce 1 klíč od vstupních dveří do bytové jednotky, telefonický kontakt na zástupce Skanska Home Center a klientovi jsou sděleny základní informace k převzetí při zachování doporučeného společenského odstupu 2 metrů. Následně se klient sám přesvědčí, že v bytě nejsou vady. Poté za použití biometrické technologie (iPad, pero) podepíše Předávacího protokol a Žádosti o změnu odběratele elektrické energie. Použité prostředky jsou po každém klientovi pečlivě dezinfikovány.

  Jak je vidět, lze i v tak výjimečných podmínkách, v jakých se teď nacházíme, najít vhodné řešení předávání bytových jednotek vyhovující oběma stranám smluvního vztahu. 
   
  SDÍLET
  Další podobné články