Tepna Žižkova v novém hávu. Revitalizace dotčených území zpříjemní život i obyvatelům plánovaných rezidenčních projektů v jejím sousedství.

 • Tepna Žižkova v novém hávu. Revitalizace dotčených území zpříjemní život i obyvatelům plánovaných rezidenčních projektů v jejím sousedství.
  Rada hlavního města dnes zadala Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR), aby zpracoval zadání pro vytvoření studie na rozvoj Olšanské ulice a jejího okolí. Pražská Olšanská ulice je důležitou městskou třídou, která se pyšní dobrým dopravním napojením, dostupností parků i dostatkem občanské vybavenosti. Pro stávající i budoucí obyvatele této oblasti představuje důležitou součást životního prostředí v okolí jejich bydliště. A jak si uvědomuje magistrát neodpovídá kvalita veřejných prostranství této významné dopravní tepny umístěné v širším centru města svému potenciálu.

  Praha má ambice výrazně proměnit jak samotnou Olšanskou ulici, tak i nastavit budoucí směr rozvoje jejího okolí. Připomeňme, že v nedávné minulosti zde vznikly takové projekty rezidenčního bydlení jako například Central Park Praha nebo Residence Garden Towers.

  Residence Garden Towers

  V území, jehož středem prochází, je dále plánováno několik rozsáhlých stavebních investic, které jsou v různém stádiu přípravy. Ať už třeba na místě bývalého Telecomu nebo zanedbaného brownfieldu na území nákladového nádraží Žižkov. 

  „Celé území od Olšanského náměstí až po plánovanou novou čtvrť na místě nákladového nádraží Žižkov, čekají velké změny. Hlavní osu této oblasti pak tvoří Olšanská ulice, která by se měla vhodně zapojit do okolní struktury a měla by být příjemná pro současné i budoucí obyvatele této lokality,“ říká náměstek primátora Petr Hlaváček.


  Hlavními úkol IPR a potažmo vznikající studie bude zejména zkoordinovat veškeré investice, které v současné chvíli probíhají či se plánují. Cílem je nastavit objemovou a prostorovou regulaci pro plánovanou výstavbu v území a také prověřit kapacity této lokality. V neposlední řadě je třeba v okolí Olšanské ulice zlepšit podmínky pro cyklistickou a veřejnou dopravu a zajistit i lepší prostupnost celého území pro pěší.

  „Začneme analýzami, které nám napoví, jak je na tom lokalita z hlediska dopravy nebo třeba kvality zeleně. Cílem je pak připravit podrobný plán včetně odhadu finančních nároků a komunikace s městkou částí Praha 3, Dopravním podnikem nebo například památkáři. Shoda nad takto důležitým územím je pro nás zásadní,“ podotýká k rozhodnutí Rady hlavního města Ondřej Boháč, ředitel IPR.

  Návrh projektu Centrum Nového Žižkova na místě bývalého Telecomu

   
  SDÍLET
  Další podobné články