Vize 2. etapy projektu Rohan City předpokládá výstavbu zhruba 400 bytů

 • Vize 2. etapy projektu Rohan City předpokládá výstavbu zhruba 400 bytů
  Developerská společnost Sekyra Group představila urbanistické řešení 2. etapy výstavby na Rohanském ostrově, zpracované na základě zadání urbanistické studie s regulačními prvky od Pavel Hnilička Architekti, s. r. o., která byla v předchozím roce projednána s MČ Praha 8. V rámci projednání této studie se investor zavázal přispět na občanskou vybavenost vybudováním nové školy, a to částkou 60 miliónů korun.
   
  Návrh nové podoby této oblasti vychází z workshopu, kterého se zúčastnilo devět architektonických studií. Vítězem workshopu se stal ateliér Schindler Seko architekti s. r. o. 

  Schindler Seko architekti s. r. o.

  Odborná porota, složená ze zástupců IPR Praha, architektů, zástupců městské části Praha 8 a investora se na vítězném řešení jednomyslně shodla, ocenila zejména jeho komplexnost, zapojení zamýšleného Rohanského mostu do řešené lokality (a to i ve fázi přípravy) i kvalitu vnitřního prostředí budoucí zástavby. Vítězný urbanistický koncept bude tzv. master plánem pro druhou etapu Rohan City a jeho autoři, ateliér Schindler Seko architekti s. r. o., se stanou hlavním architektem této etapy. 

  Schindler Seko architekti s. r. o.
   
  V této roli se ateliér bude podílet i na architektuře vybraných budov. Aby byla nová čtvrť architektonicky rozmanitá, nesla atmosféru živého města a vyvarovala se uniformity, doporučila porota zapojit do architektonického plánu i dalších pět architektonických studií, která se zúčastnila workshopu. Na bytové domy se zaměří Atelier bod architekti s. r. o., který získal druhé místo a LOXIA a. s., která skončila na třetím místě. Tvůrčí tým dále doplní ateliér CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s. r. o. Řešení administrativních objektů se budou věnovat architekti z QARTA ARCHITEKTURA s. r. o. a A.D.N.S. PRODUCTION s. r. o.

  Atelier bod architekti s. r. o.
   
  „Návrhy na prvních dvou místech přistupovaly k řešení shodně, zvedly terén Rohanského ostrova tak, aby kopíroval niveletu budoucího mostu, který bude propojovat Karlín s Holešovicemi. Zásadním posunem bude zklidnění Rohanského nábřeží, které se z dopravní tepny změní na městský boulevard. Předpokládáme, že do šesti měsíců představíme finální studii vycházející z práce pěti či šesti vybraných architektů,“ řekl Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group, a. s.
   
  „Jsme rádi, že náš workshop přinesl řešení nejen pro tuto lokalitu, ale také našel cestu, jak do území vhodně integrovat celoměstsky významný Rohanský most. K rozvoji Rohanského ostrova přistupujeme odpovědně a městotvorně, úzce spolupracujeme s hl. m. Praha. Naší ambicí je, aby se nově řešené území stalo integrální součástí Karlína,“ řekl Luděk Sekyra, předseda představenstva Sekyra Group.

  Atelier bod architekti s. r. o.
   
  „Worskhop byl velice dobře připravený a obsazený, všech devět architektonických týmů předložilo kvalitní řešení. Návrhy, které se umístily na prvních třech místech úspěšně vyřešily složité zadání, které zahrnovalo vztah k řece, k historické zástavbě Karlína a k plánovanému Rohanskému mostu. Workshop podle mého názoru zcela naplnil hlavní cíl – vytvořit živý kus města se smíšenou výstavbou,“ dodává doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna a předseda poroty workshopu.

  LOXIA a. s.
   
  „Rohan City je jedno z území s obrovským potenciálem pro výstavbu. Pevně věřím, že diskuze architektů s investorem, který je nakloněn respektovat požadavky na současnou tvorbu města a veřejného prostoru, povede k rozumné výstavbě v souladu s koncepcí Prahy. Bonusem je, že tento projekt vytváří podmínky pro vznik nového metropolitního parku na Rohanském ostrově, který by měl být novým, krásným a veřejně přístupným parkem a já osobně se na něj moc těším,” říká 1. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček,  člen Rady hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

  Porota vyhodnotila návrh Schindler Seko architekti s. r. o. na zapojení uvažovaného Rohanského mostu do řešené lokality jako velmi zdařilý, a to jak ve fázi před jeho výstavbou, tak po jeho dokončení. Povedený je i vlastní urbanismus, který mimo jiné vhodně reaguje na postupně realizovaný projekt River Gardens, situovaný za prodlouženou ulicí Šaldova. Řešení příkladně pracuje s urbanistickým i architektonickým detailem a snaží se maximálně využívat klady této lokality, jako jsou například výhledy z bytů a kontakt se zelení i u domů situovaných v takzvaném druhém plánu. Vhodné členění hmoty budov také zlepšilo osvětlení jednotek umístěných především v menším z uvažovaných bloků na východě tohoto území.


  Schindler Seko architekti s. r. o.
   
  Společnost Sekyra Group si zakládá na maximální transparentnosti i směrem k veřejnosti, a proto k projektu Rohan City zorganizovala komentovanou vycházku spojenou s prezentací urbanistické studie. Akce se u občanů setkala s velkým ohlasem, lidé získali možnost se setkat se zástupci investora, samosprávy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy i architektem Pavlem Hniličkou, tvůrcem Urbanistické studie s regulačními prvky. Ten všechny zúčastněné provedl územím Rohanského ostrova, kterého se budoucí rozvoj týká, a na připravených materiálech a výkresech vysvětlil vše podstatné. Zároveň představili autoři první etapy projektu Rohan City, jejíž zahájení je plánováno na začátek příštího roku, finální podobu této části projektu.

  Účastníci mohli také zanechat své připomínky či náměty, zároveň měli možnost vybrat, které řešení nábřeží se jim nejvíce líbí a jakou veřejnou vybavenost ostrova by upřednostňovali. I v dalších fázích projektu se počítá se zapojením občanů, příští veřejná diskuze se zaměří na téma způsobu využití veřejného parku, který odděluje první a druhou etapu projektu a funkční náplň přilehlé rekreační plochy mezi řešeným územím a Vltavou.
   
  SDÍLET
  Další podobné články