Zatímco V 1. etapě projektu Smíchov City se již prodávají byty, jižní část prochází posouzením vlivu na životní prostředí

 • Zatímco V 1. etapě projektu Smíchov City se již prodávají byty, jižní část prochází posouzením vlivu na životní prostředí
  Smíchov City je v současnosti největším projektem v dějinách moderní Prahy. Na jaře se začalo s prodejem bytů a posléze dojde i k výstavbě první fáze Smíchov City-Sever. Na území brownfieldu, který se táhne od autobusového nádraží Na Knížecí až k Smíchovskému nádraží, jež bude také přestavěno, vznikne bydlení pro zhruba 3300 obyvatel, dále 190 000 m2 ploch pro služby, nakupování a kanceláře, které poskytnou moderní zázemí pro 9000 pracovních míst. Počítá se i s parkem, který svou výměrou okolo 14 000 m2 bude srovnatelný s plochou Valdštejnské zahrady. A navíc ještě v Praze s dalším unikátním podélným parkem, který bude v délce 900 m fungovat jako pěší zóna o šířce 28 m.

  V následné fázi Smíchov City – Jih pokračuje výstavba nové městské čtvrti kromě objektů dalšího bydlení realizací čtyř budov nového ústředí České spořitelny, dalších komerčních budov a hotelu.

  Připomeňme, že součástí záměru jsou i dva nové parky, prodloužení navrhovaného městského zeleného bulváru, který do území vstupuje od severu (navazuje na již povolenou stavbu Smíchov City–Sever 1. etapa) a prodloužení ulice Stroupežnického ve střední části území. Dále je navrženo umístění nových areálových komunikací a napojení na stávající dopravní infrastrukturu, komunikací pro pěší a cyklisty a vytvoření nové technické infrastruktury napojené na stávající sítě.  Na jihu se počítá s novou lávou, která převede pěší přes kolejiště vlakového nádraží, a dále na vstupní náměstí a centrální náměstí uprostřed území. Veřejná prostranství budou v parteru oživena obchody, službami a restauracemi. Budovy při Radlické a Dobříšské ulici budou tvarovány jako pevné městské bloky přetvářející současnou komunikaci dálničního charakteru v městský bulvár. Objekty při východní hranici se svými dvory propojí se zeleným pásem při železnici. Stavba je zároveň koordinována i s další výstavbou v území (např. návrh Dopravního terminálu v režii hl. m. Prahy nebo návrh objektu Základní školy organizovaný městskou částí Praha 5).

  Novostavby jsou projektovány tak, aby vyhovovaly získání certifikace šetrných budov BREEAM. Větší část energie bude z obnovitelných zdrojů – geotermálních vrtů a fotovoltaických elektráren. Velká část dešťových vod bude zpětně využívána pro zálivku zeleně, objekty České spořitelny budou rovněž hospodařit se šedými vodami. V prostoru záměru budou instalovány nabíječky pro elektromobily, počítá se i s automobily na alternativní pohon a s umístěním bodů pro nabíjení elektrokol. Budovy a použité technologie budou navrženy tak, aby byly splněny požadavky na energetickou náročnost budovy (PENB).  Jižní část území se změní tak, jak předurčila největší architektonická soutěž v Evropě v roce 2018. Soutěž byla organizována podle pravidel České komory architektů a na zadání spolupracoval i Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy. Výsledek určila nezávislá porota v čele s architektem Petrem Hlaváčkem složená z odborníků na urbanismus a architekturu, zástupců České spořitelny a developera projektu Smíchov City, Sekyra Group. Do soutěže se zapojilo 166 architektonických studií, z nichž porota v listopadu 2017 vybrala 15 uchazečů, kteří zpracovali konkrétní urbanistické a architektonické řešení. Porotci následně v březnu vybrali šest finalistů, jejichž návrhy postoupily do druhého kola. V červnu pak porota zvolila tři nejlepší projekty.

  Vítězem soutěže bylo vyhlášeno sdružení Baumschlager Eberle Architekten (AT) a Pavel Hnilička architekti (CZ), druhým v pořadí Tham & Videgård (SWE), třetím Kleihues+Kleihues (DE), čtvrtým Henke Schreieck Architekten (AT), pátým Atelier Krátký (CZ), na šestém místě se umístil ateliér Kuba & Pilař Architekti (CZ). Pro zajištění architektonické diverzity území byla developerovi pro spolupráci na projektu doporučena součinnost více
  architektonických studií.  Podobu kampusu České spořitelny, kterému bude patřit více než polovina zastavěného území, vtisknou Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička architekti. Nový hotel je dílem Henke Schreieck Architekten a za projektem dalších tří budov stojí studia Tham & Videgård a Schindler Seko Architects.
  Zapojení více architektů pomáhá zachovat diverzitu tohoto rozsáhlého území a zaručuje naplnění filozofie rostlého města. Jednotliví architekti přitom respektují zastavovací plán jižní části území z pera vítěze, Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička architekti, stejně jako se tomu historicky dělo na základě Plánu polohy a výšek královského města Praha například v Nuslích, Dejvicích, Bubenči, Vršovicích a na Vinohradech, nebo později v Dejvicích na základě plánů Antonína Engela.

  Na urbanistické řešení projektu Smíchov City–Jih navazuje variantně zpracovaný návrh zeleně a ztvárnění veřejných prostranství od MS Plan a koncept dopravní obslužnosti vypracovaný European Transportation Consultancy (ETC). Koncept funkčního parteru navrhli Chapman Taylor, inspirací bylo oživování veřejných prostor anglických měst, tedy trend návratu lidí do ulic ze zapouzdřených nákupních center.

  Výsledkem bude multifunkční prostor, kde kromě kampusu České spořitelny vznikne hotel, supermarket, servisované nájemní a studentské apartmány, Centrum finanční gramotnosti či restaurace. Některé navržené administrativní prostory jsou natolik variabilní, aby se snadno přizpůsobily nejrůznějším účelům: soukromému školství, zdravotnictví či jiným službám.  Nově vznikající multifunkční čtvrť navíc doplní unikátní food court v přízemí hotelu, jehož částečně otevřený prostor prodlouží sezónu a po vzoru evropských metropolí nabídne průřez mezinárodní kuchyní. Vzhledem ke vhodně zvolené poloze navazující na parter budovy hotelu v rušném nejjižnějším cípu území, s přímou vazbou na vlaková nástupiště, do metra i na chystané autobusové nádraží a parkoviště P+R, může fungovat do nočních hodin.
  Investor projektu, developerská společnost Sekyra Group, předpokládá, že se tak Smíchov City stane nejen oblastí příjemného bydlení, ale i vítanou destinací pro obyvatele nejbližšího okolí.

  Dokončení jižní části projektu Smíchov City je plánováno v horizontu pěti let.

  Vizualizace : Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička architekti
  SDÍLET
  Další podobné články