V poslanecké sněmovně odsouhlasili digitalizaci, která by mohla výrazně urychlit povolování staveb

 • V poslanecké sněmovně odsouhlasili digitalizaci, která by mohla výrazně urychlit povolování staveb
  Digitalizace stavebního řízení je nutným krokem k tomu, aby se odblokoval zaseknutý proces povolování nových staveb. Do počítačového věku se tak nyní chystá vydat i stavební řízení v Česku, jak se na tom dnes shodli v poslanecké sněmovně členové pracovní skupiny pro nový stavební zákon, uvádí na počátku svého komentáře RNDr. Evžen Korec, CSc., generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a. s.

  A dále píše: V době překotného technologického vývoje přece není možné, aby se každý investor tahal na stavební úřad se stovkami tisíc stran dokumentů, když by je šlo poslat jednoduše elektronicky. Nejen že se tím ušetří příroda a zdraví investorů i úředníků (kdo se má s těmi těžkými šanony pořád tahat), ale celé řízení se zpřehlední. Bude jasně vidět každý krok od přijetí žádosti o vydání stavebního povolení po konečný verdikt. Nemůže se tak stát, že se na pozapomenutý projekt bude prášit někde ve třetím podzemním podlaží úřední budovy.

  Zároveň tento systém umožní převratnou novinku, která výrazně ulehčí život všem stavitelům. O vyjádření takzvaných dotčených orgánů státní správy, kterých jsou u větších rezidenčních projektů desítky, už nebude muset žádat investor, ale prostřednictvím elektronického systému je osloví přímo stavební úřad. Věc, která bez problémů funguje v sousedním Německu už velmi dlouho.

  Počítačový systém jasně uvidí, kolik času zbývá do vypršení předepsané lhůty. Pokud by ji stavební úřad přešvihl, automaticky by vydal souhlasné stanovisko (v prvním stupni). Neméně důležitá je i takzvaná fikce souhlasu, která zajistí včasné zaslání stanovisek s plánovanou stavbou. Pokud by se totiž úřad či společnost nevyjádřila ve stanovené lhůtě, bralo by se to automaticky jako její souhlas.

  Tato přelomová opatření by mohla urychlit povolování staveb o celé roky. Důležité nyní bude, aby přežila často bouřlivý legislativní proces. Na nový stavební zákon si totiž z nejrůznějších důvodů brousí zuby mnoho nejrůznějších stran, které sledují hlavně vlastní zájmy. Doufám proto, že si včas uvědomí důležitost připravovaného stavebního zákona a upřednostní zájem většiny. Současné zablokování povolování nových staveb totiž komplikuje život nám všem, uzavírá svůj komentář Evžen Korec.

   
  SDÍLET
  Další podobné články