Výstavba Parkové čtvrti slavnostně odstartovala

 • Výstavba Parkové čtvrti slavnostně odstartovala
  Největší český rezidenční stavitel Central Group dnes slavnostním položením základního kamene zahájil výstavbu nových bytů v unikátní Parkové čtvrti v Praze 3. Jedná se o největší novou rezidenční čtvrť v České republice, která se realizuje na brownfieldu. 

  V severní části zrušeného Nákladového nádraží Žižkov vznikne kolem 2500 nových bytů, velká mateřská škola, 1,5hektarový park, pěší zóna s vodními prvky a řada nových drobných obchodů, služeb, restaurací a kaváren. Celkové investiční náklady nové čtvrti, která poskytne tolik potřebné nové bydlení pro více než 5000 lidí, jsou aktuálně vyčísleny na 20 miliard korun. První městský blok u Basilejského náměstí bude hotový už v polovině roku 2024 a výstavba všech sedmi bloků celé Parkové čtvrti by mohla být dokončena do deseti let.

  Nejen Parková čtvrť, ale i další dva projekty

  "Žižkov je a stále více bude skvělé místo pro život. Této městské části velmi věříme, proto je zde Central Group největším investorem rozvoje. Celkem zde připravujeme tři velké rezidenční projekty – Parkovou čtvrť, Centrum Nového Žižkova a zcela nově i bytovou čtvrť na Jarově," řekl při této příležitosti zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.  Parková čtvrť nabídne k prodeji byty ve vysoce nadstandardním segmentu. Bude zde větší množství velkých rodinných bytů s luxusním vnitřním provedením. Všechny byty jsou tady řešeny s klimatizací a hliníkovými nebo dřevěnými okny. Domy mají luxusní provedení fasád, například u polyfunkční stavby dotvářející Basilejské náměstí s použitím kamenného obkladu. Při výstavbě se použije také mnoho ekologických prvků, například zelené střechy, velkokapacitní retenční nádrže na dešťovou vodu, které slouží na zalévání zeleně, systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla – rekuperace či refugium pro zvířata. V přízemí nových staveb vznikne mnoho drobných obchodů, služeb, restaurací a kaváren.

  Výstavba Parkové čtvrti začne novým městským blokem, který bude i dotvářet dlouhodobě nedokončené Basilejské náměstí. V této první etapě vznikne celkem 390 bytů a řada drobných komerčních prostorů v přízemí pro různorodé obchody, služby, restaurace a kavárny. Jako generálního dodavatele realizace této úvodní etapy vybral investor konsorcium velkých stavebních firem Syner a Imos, které garantuje minimalizaci rušivých dopadů nové výstavby na okolí. Nyní začíná výstavba vlastních bytových staveb, ale přípravné práce a výstavba technické infrastruktury v lokalitě probíhají již od května minulého roku.


  Druhý připravovaný bytový projekt Central Group v Praze 3 je na místě brownfieldu na Jarově, který firma koupila v minulém roce. Celkem se zde připravuje kolem tisícovky cenově dostupnějších bytů ve středním segmentu a také velká mateřská škola. 

  Třetím budoucím záměrem investora je projekt cenově dostupného nájemního a studentského bydlení na místě stávajícího rozsáhlého areálu bývalého Telecomu na křižovatce ulic Olšanská a Jana Želivského. Tento unikátní projekt s názvem Centrum Nového Žižkova připravuje slavná česko-britská architektka Eva Jiřičná. A i zde vznikne velká mateřská škola, kterou Central Group po dokončení bezplatně převede městské části.

  Nové byty místo již povoleného obřího komerčního komplexu

  Původně měl vzniknout v této oblasti rozsáhlý komerční komplex, vůči kterému měla Městská část Praha 3 velké výhrady. Proto se Central Group rozhodl tento projekt kompletně zrušit a začít zcela znovu. 

  Vytvořením urbanistické a architektonické koncepce nové Parkové čtvrti pověřil Central Group prestižní a zkušený ateliér architekta Jakuba Ciglera. Ten po konzultacích s IPRem a řadou dalších odborníků vytvořil unikátní koncept sedmi polouzavřených městských bloků s velkou mateřskou školou, 1,5 hektarovým parkem a zelenou pěší zónou s vodními plochami. Tento urbanistický koncept vychází z tradiční městské zástavby Žižkova a sousedních Vinohrad. Většina nových budov v Parkové čtvrti má šest podlaží a jen ojediněle se vyskytují lokální dominanty - 12patrové věže.


  Na základě urbanistické koncepce hlavního architekta lokality Jakuba Ciglera pak Central Group vyhlásil velký architektonický workshop. Výsledkem je 21 architektonických konceptů od devíti různých ateliérů, které se v lokalitě kombinují. Kromě architektonických návrhů ateliérů Jakuba Ciglera a Central Group jsou v lokalitě zastoupeny návrhy ateliérů Bogle, ADNS, Šafer Hájek, Chybik + Kristof, Loxia, Aulík Fišer a CMC.

  "Nový rezidenční projekt Parkové čtvrti je výrazně menší a nižší a zcela zásadně menší je také jeho dopravní zátěž oproti již schválenému obřímu komerčnímu projektu původního developera. Nově je dopravní zátěž i v součtu se sousedním připravovaným projektem Centrum Nového Žižkova nižší až o třetinu," upozornil Dušan Kunovský.


  Kromě jiného také Central Group vybuduje v této lokalitě velké technické a dopravní stavby využitelné pro širší okolí, které by jinak byly veřejnou investicí hlavního města. Jedná se zejména o kompletní rekonstrukci a dostavbu Basilejského náměstí a ulic Jana Želivského a Malešická, a to včetně výstavby nových křižovatek. 

  Dopravní dostupnost ještě posílí

  Podle urbanistické studie Institutu plánování a rozvoje by mohlo po změně územního plánu vzniknout během dvaceti let na ploše zhruba 60 hektarů širšího území bývalého Nákladového nádraží Žižkov více než 10 tisíc nových bytů pro více než 20 tisíc nových obyvatel. Kromě zajištění odpovídající občanské vybavenosti, zejména školských zařízení, veřejné zeleně, obchodů a služeb je klíčové posílení veřejné dopravy.

  Dosavadní velkou výhodou Parkové čtvrti je stávající docházková vzdálenost ke stanici metra Želivského, kam je možné se pěšky dostat za zhruba 5 minut nebo tam dojet jednu zastávku tramvají. Přímo od lokality je také možné se zhruba za 10 minut dopravit tramvají na Václavské náměstí. Nynější zastávka tramvaje je přímo u lokality. Navíc se počítá se zcela novou tramvajovou tratí, která povede mezi Parkovou čtvrtí a historickou budovou žižkovského nádraží směrem na Jarov. Existují také i koncepční plány na rozšíření metra až do prostoru této lokality.


   
  SDÍLET
  Další podobné články