Na Rohanském ostrově vzniká zelené centrum Prahy s bydlením pro 11 000 lidí

 • Na Rohanském ostrově vzniká zelené centrum Prahy s bydlením pro 11 000 lidí
  Poklepáním základního kamene byla zahájena výstavba projektu Rohan City. Na nejrozsáhlejších doposud nevyužívaných pozemcích v sousedství historického jádra vyroste „zelené centrum Prahy“. Developerská společnost Sekyra Group zde vybuduje 380 tisíc m2 převážně bytových, ale i administrativních a obchodních ploch. Součástí projektu budou rezidenční věže a nové sídlo společnosti Sekyra Group od uznávané architektky Evy Jiřičné. 

  V rámci moderní městské čtvrti bude vybudována kilometrová pobřežní promenádu určená k odpočinku a sportovním aktivitám, na niž naváže velkoryse koncipovaný park. V budoucnu promenádu propojí lávky s volnočasovým ostrovem. Předpokládá se, že v nové pražské čtvrti bude po dokončení bydlet či pracovat 11 tisíc lidí. 

  Zelené bydlení u řeky a v srdci metropole

  „Záměrem je vybudovat novou městskou čtvrť, která bude evokovat autentické prostředí domova a která obnoví důstojnost vztahu města a řeky. To vše v zeleni a v blízkosti srdce metropole. Vznikne nové zelené centrum Prahy,“ říká v této souvislosti Luděk Sekyra, předseda představenstva společnosti Sekyra Group. Dodává, že „korzo na břehu řeky, rozsáhlý park i nový volnočasový ostrov budou komunikovat s historickou budovou Invalidovny, což celému rozvíjenému území dodá jedinečný genius loci“.   Zahájení projektu předcházela třináctiletá příprava, která zahrnovala řadu předběžných studií, projednání s veřejností, jakož i diskuzí s předními světovými urbanisty a významnými architekty. Cílem bylo novou čtvrť organicky začlenit do kontextu původní zástavby Karlína a otevřít mu dveře do 21. století.  „V případě Rohan City jsme kladli důraz na bydlení a veřejný prostor, neboť to je to nejcennější, co můžeme městu a jeho obyvatelům nabídnout. Klíčový byl pro nás dialog se světoznámým urbanistou Janem Gehlem, ale i myšlenka města krátkých vzdáleností, kde prim mají lidé, nikoliv auta. Západní metropole vznikaly jako domovy pro pěší. To, co naší vizi dodává univerzální charakter, je kontinuita s původní podstatou městského sídla jako místa svobodného setkávání a sdílení společného prostoru. Jeho kultivace je určující i pro naše další projekty, jako je například Smíchov City, které protne rozsáhlý pěší bulvár, nebo Žižkov City, kde veřejnou funkci bude mít revitalizovaná nádražní budova. Tímto přístupem nastavujeme nové standardy rozvoje velkých území, kde se sdílený veřejný prostor skloubí s pocitem domova,“ konstatoval Luděk Sekyra.

  Autům to zde patřit nebude

  Na Rohanském ostrově dojde ke kompletní transformaci pobřežního brownfieldu v moderní pražskou čtvrť, která nabídne více než 3000 bytů, kanceláře i množství veřejných prostranství. Ze stávající cyklostezky vznikne široká promenáda, která naváže na budoucí rozlehlý park, připravovaný ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Chybět nebudou obchody, kavárny, služby, zdravotnická zařízení, plochy pro relaxaci a sport a samozřejmě ani škola. V centrální části území budou mít domy aktivní parter. 


  Ambicí je vytvořit příjemnou čtvrť respektující kritérium pěších vzdáleností. „Vítám hlavně to, že součástí celého projektu bude moderně koncipovaná a dobře udržovaná parková zeleň. Tento kout Prahy 8 se tak z nevzhledného brownfieldu změní v moderní čtvrť a to Praha 8 určitě potřebuje,“ řekl starosta MČ Praha 8 Ondřej Gros.  Lokalita na břehu Vltavy, která dlouhé roky patřila mezi ty nejzanedbanější v Praze, se díky revitalizaci stane atraktivním místem pro bydlení, práci i odpočinek. V budoucnu toto území propojí mosty. Zatím se však diskutuje o jejich podobě, ať už jde o nový Rohanský most nebo způsobu rekonstrukce dosavadního Libeňského mostu.

  Zeleň, veřejná prostranství, ale i sousedské vztahy

  Až polovinu ploch budoucí čtvrti Rohan City budou tvořit parky a veřejná prostranství. Současný neutěšený charakter území nahradí koncept zahradního města, kde zeleň, řeka a příroda obklopí rodící se výstavbu. To vše přispěje ke komfortu obyvatel a k dobrým sousedským vztahům. „Kromě moderní obytné čtvrti s občanskou vybaveností a kvalitním veřejným prostorem pro rekreační i sportovní vyžití připravujeme my jako město projekt významného městského parku – Rohanského parku, který svojí rozlohou odpovídá pražské Stromovce. Vše koordinujeme tak, aby se realizace v čase potkaly a souběžně s novou čtvrtí vznikl právě i park. Já se na realizaci tohoto dlouho připravovaného projektu moc těším,“ řekl 1. náměstek primátora Petr Hlaváček.   Nový park, který bude mít ráz volně rostoucí zeleně, naváže na Kaizlovy sady před Invalidovnou a bude pokračovat pobřežní promenádou. Ta vytvoří osu celého projektu. Počítá se také s pěším přístupem ke stanici metra Invalidovna, která se stane přirozeným dopravním uzlem nové čtvrti.   Rohan City má tak ambici být novým zeleným srdcem Prahy. „V IPR v současné době pracujeme na krajinářské koncepci, která má za cíl zachovat tamní městskou divočinu. Většinu oblasti chceme postupně upravit pro volnočasové aktivity. Území bude plnit také funkci protipovodňové ochrany Prahy,“ uvedl ředitel IPR Ondřej Boháč.

  Čtyři věže od Evy Jiřičné

  Výstavba Rohan City je rozdělena do pěti etap. Architektka Eva Jiřičná se svým studiem AI DESIGN navrhla čtyři bytové věže. V první etapě budou postaveny dvě, nazvané Diamanty Karlín. Zahrnovat budou 102 bytů. „Jsme rádi součástí velkého projektu, který nabídne krásné bydlení a pracovní prostředí pro Prahu,“ podotýká architektka Eva Jiřičná. Autory dalších domů se 118 byty, nazvaných Riviéra Karlín, jsou architekti z EBM Expert. Rezidenční část doplní dvě architektonicky výrazné kancelářské budovy od Evy Jiřičné a Jakuba Ciglera. Administrativní objekty mají sloužit i jako protihluková bariéra rušného Rohanského nábřeží.   Paralelně s první etapou by měla být realizována i etapa druhá, která bude situována v jihozápadní části Rohan City. Na podobě této části projektu se podílí vítězové architektonické soutěže – kanceláře architektů Schindler Seko, Atelier bod, Loxia, Qarta Architektura a A.D.N.S. Druhá etapa počítá s výstavbou bezmála 500 bytů a tří administrativních budov. V rámci této etapy řeší architekti také vhodné začlenění budoucího mostu, který propojí Karlín s Holešovicemi. 

  Projekt Rohan City, na kterém by měly spolupracovat na dvě desítky architektů, má být podle plánu zcela dokončen do roku 2033. 
   
  SDÍLET
  Další podobné články